0 %
(0 hodnocení)
Fi Filtrilo
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
0 %
(0 hodnocení)
Fi Filtrilo
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Fi Filtrilo Manganistan draselný MangaPure KMnO4 0.5 Kg

MangaPure je určen k regeneraci filtračních materiálů pro odstraňování železa a manganu například Greensand. MangaPure byl speciálně vyvinutý k odstranění extrémního nahromadění železa z greensandu. Toto silné oxidační činidlo se snadno používá a obnoví váš železný filtr zpět na špičkový výkon. MangaPure má silně okysličovací schopnost a při jejím rozpuštění ve vodě vzniká růžový až fialový roztok v závislosti na koncentraci. MangaPure se používá jako dezinfekce, antiseptikum a jako účinný oxidant pro rozpuštěné železo a mangan ve vodě, které je přeměňuje z rozpuštěného stavu na pevný a následně je odfiltrováno na pískových filtrech. Ničí plísně a bakterie. MangaPure se též používá k regeneraci dalších druhů filtrů pro odstraňování železa a manganu. 

Dávkování pro regeneraci.

Normální postup pro regeneraci odželezujícího filtru obvykle specifikuje výrobce nebo dodavatel filtru a závisí na podmínkách vody. Existuje mnoho typů, provedení a metod aplikace regeneračního roztoku do filtru. Normální metodou je vytvořit roztok a aplikovat jej automaticky nebo ručně na filtr v pravidelných intervalech. Pokud si nejste jisti, nahlédněte do uživatelské příručky dodavatele filtru.

POZNÁMKA: Nepoužívejte ve změkčovači vody.

Na každou 1 litr filtračního média je nutné přidat 2 - 3,8g MangaPure. Může být přidán přímo do filtru nebo smíchán s vodou a přidán jako roztok. Při 10º C se rozpustí 30g MangaPure v 1 litru vody. Při teplotě 22ºC se rozpustí až 60g MangaPure v 1 litru vody.

Obecná informace

Skvrny lze z pokožky odstranit zředěným roztokem hydrogensiřičitanu sodného nebo citronovou šťávou.

Při odběru nad 1000Kg jednorázově nebo ročně, je nutná registrace u Ministerstva zdravotnictví. 

Fyzikální a chemické vlastnosti

Obsah manganistanu > 98,5 %
Látky nerozpustné ve vodě < 1,0 %
Rozpustnost ve vodě : 64 g/L (při 20 °C) 220 g/l (60°C)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: -1,73
pH: 7-9
Suché, tmavě fialové krystalky,
Bez zápachu
Podporuje hoření
 

Bezpečnostní opatření a bezpečnost

- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Zabraňte kontaktu s očima, kůží a sliznicemi.

- Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

- Používejte při dostatečném větrání.

- Nevdechujte prach.

- Nepožívejte.

- Při používání používejte chemicky odolné rukavice a ochranu očí.

- Po manipulaci se důkladně umyjte.

 

 Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. je registrovaný dovozce u Ministerstva Zdravotnictví ČR pod registračním číslem 65-R-2021.

 

 
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Fi Filtrilo
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky