86 %
(31 hodnocení)
Moser péče o srst Strojek stříhací
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
86 %
(31 hodnocení)
Moser péče o srst Strojek stříhací
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Moser Max45 1245

Návod na použití

Popis dílů
1. Stříhací blok
2. Čepel
3. Ovládač čepele
4. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí (2 rychlosti)
5. Vzduchový filtr
6. Ouško na zavěšení
7. Kabel
8. Čistící kartáček
9. Olej

Důležité informace
1. Přístroj se může napojit jen na střídavý proud.
2. Zkontrolujte, jestli se napětí uvedené na výrobku shoduje s napětím ve vaší zásuvce.
3. Děti a osoby, které jsou pod dozorem, můžou přístroj používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
4. Přístroj je zakázané používat v blízkosti vodou napuštěné vany a umyvadla v okruhu 1 m.
5. Jestliže chcete přístroj vyčistit, musíte ho odpojit od elektrické sítě.
6. Neponořujte přístroj do vody!
7. Pravidelně kontrolujte přístroj a jeho kabel, jestli nejsou poškozené.
8. V případě poškození, přístroj nepoužívejte a vyhledejte opraváře - elektrikáře.
9. Přístroj je možné používat i v domácnosti.

Přístroj je chráněný proti elektromagnetickému rušení a má ochrannou izolaci (splňuje předpisy EU 89/336 EWG).

Použití:
Vždy před použitím je potřebné zkontrolovat, jestli je čepel dostatečně naolejovaná. V případě potřeby použijte olej. Zkontrolujte, jestli před zapojením přístroje do elektrické sítě je přístroj v poloze \"vypnutý\". Po ukončení stříhání přístroj bezpodmínečně vypněte.
Použití
- Zapojte přístroj do zásuvky a zapněte ho. Přístroj má 2 rychlosti.

Po použití
- Vypněte přístroj a vytáhněte ho ze zásuvky.

Regulace střihu
Regulace délky střihu
Délku střihu je možné regulovat pomocí nástavců, které si můžete dokoupit
jako doplněk k tomuto přístroji.
Pokud dáváte na přístroj nástavec a i pokud ho dáváte dolů, vždy vypněte přístroj.

Připevnění nástavců
- Umístěte nástavec na spodní stranu stříhací plochy ( Obr. I /1/) až po jeho uzamknutí (Obr. I /2/).
Odstranění nástavce
- Odtlačte nástavec na konec stříhací plochy (Obr. II) a dejte ho dolů.

Výměna čepele
Opotřebovanou nebo poškozenou čepel vyměňte jen za původní. Součástku si můžete objednat přímo
u výrobce nebo u prodávajícího.
V každém případě je při výměně čepele potřebné přístroj vypnout. Novou čepel před jejím nasazením na přístroj je potřebné naolejovat.
Odstranění čepele
- Zatlačte ovládač čepele (Obr. IV /1/) a pozvedněte ji (Obr. IV /2/).
- Vytáhněte čepel (Obr. IV /3/).

Umístění čepele
- Umístěte novou čepel (Obr. V /1/).
- Zapněte přístroj (Obr. V. /2/) a umístěte čepel tak, aby zapadla (Obr. V /3/).

Čištění
Pro dosáhnutí dlouhodobého výkonu je potřebné přístroj pravidelně čistit a udržovat.
Před každým čištěním (údržbou) přístroj odpojte z elektrické sítě.
Přístroj čistěte měkkou, případně lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a jiné povrch poškozující látky.
Vzduchový filtr čistěte min. 1x za týden nebo podle potřeby i častěji.
Dejte dolů kryt filtru (Obr. III /1/) a vyčistěte ho čistícím kartáčkem. Znovu připevněte kryt filtru (Obr. III /2/)
Čištění stříhacího bloku: odstraňte čepel z ostří, odtlačte ji do boku (Obr. VI), přečistěte čistícím kartáčkem. Po vyčistění ji umístěte zpět zatlačením z boku (Obr. VI).

Údržba
Po každém použití a čištění je potřebné čepele a ostří naolejovat (Obr. VI).
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Moser
Druh péče péče o srst
Typ pomůcky Strojek stříhací
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky