Vyšehrad Řemesla a výroba. Základní encyklopedická příručka do každé knihovny - Vlastimil Vondruška, Alena Vondrušková

cena od:
298 

Čtvrtý díl je věnován přehlednému vývoji domácké, řemeslné a manufakturní výroby od nejstarších dob až po nástup průmyslové revoluce. Jednotlivé kapitoly, rozdělené podle surovin a zpracovávaných materiálů, popisují nejen základní řemeslnické technologie, ale i organizaci výroby v cechu i mimo něj. Všímají si postavení mistrů a tovaryšů, rozebírají dobové právní systémy a obecné hospodářské souvi...