Filozofia 20 storocia 11 produktů

Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

„Prof. Ján Letz pokračuje v tomto diele v plnení svojho ambiciózneho projektu: Sprístupniť slovenskému čitateľovi kresťanskú filozofiu 20. storočia, podrobiť ju analýze a hodnoteniu najmä z hľadiska ...
378 
Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - Ján Letz

Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy - Ján Letz

Autor popri bádaní v oblasti systematickej filozofie, zameranom na niektoré základné problémy metafyziky, gnozeológie, ontológie, antropológie, filozofie osoby a osobnosti, slobody a i., sa veľa roko...
496 
Morálna filozofia Jacquesa Maritaina

Morálna filozofia Jacquesa Maritaina

Morálna filozofia Jacquesa Maritaina (1882 – 1973) jedného z najvýznamnejších francúzskych a európskych mysliteľov 20. storočia, koincidujúca s názvom tejto monografie, predstavuje syntézu jeho intel...
231 
Morálna filozofia Jacquesa Maritaina - Helena Hrehová

Morálna filozofia Jacquesa Maritaina - Helena Hrehová

Morálna filozofia Jacquesa Maritaina (1882 – 1973) jedného z najvýznamnejších francúzskych a európskych mysliteľov 20. storočia, koincidujúca s názvom tejto monografie, predstavuje syntézu jeho intel...
282 
Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku - Ondrej Mészáros

Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku - Ondrej Mészáros

Prehľad dejín jednotlivých typov katolíckych a protestantských škôl z hľadiska výučby filozofie, s dôrazom na určujúce pozadie recepcie filozofických ideí. Súčasťou knihy sú krátke profily učiteľov f...
201 
Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie

Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie

Bergsonov vplyv na kultúru najmä v prvej tretine 20. storočia bol rozsiahly. Nadchol literárnych modernistov, odvolávali sa naň talianski futuristi, surrealisti, pragmatisti, kriticky sa s ním vyrovn...
210 
Novotomistické metafyziky - Ján Letz

Novotomistické metafyziky - Ján Letz

Aké má postavenie novotomistická filozofia v dnešnom filozofickom myslení, osobitne v kresťansky orientovanej filozofii? Je dnes ešte aktuálna? Čo môže znamenať pre súčasného človeka a jeho kultúru? ...
244 
Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie - Renáta Kišoňová

Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie - Renáta Kišoňová

Bergsonov vplyv na kultúru najmä v prvej tretine 20. storočia bol rozsiahly. Nadchol literárnych modernistov, odvolávali sa naň talianski futuristi, surrealisti, pragmatisti, kriticky sa s ním vyrovn...
276 
Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918 – 1948 - Tomáš Jahelka

Masarykova filozofia na Slovensku. Reflexia v prácach vybraných autorov v období 1918 – 1948 - Tomáš Jahelka

Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré pri...
220 
Richard Rorty a zrkadlo filozofie - Višňovský Emil

Richard Rorty a zrkadlo filozofie - Višňovský Emil

Kto bol Richard Rorty (1931 – 2007) ? Už počas života ho označovali za „najzaujímavejšieho“ a „najvplyvnejšieho“ amerického filozofa, jedného z najoriginálnejších a najdôležitejších, ale aj najkontro...
303 
Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy - Zozuľak Ján

Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy - Zozuľak Ján

Monografia Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy predstavuje strhujúci život a dielo jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou srbského národa. Pôsobil ako diplomat, fil...
133 

PODOBNÉ FRÁZE