Filozofia a etika 3 produkty

Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie - Eva Poláková

Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie - Eva Poláková

Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnot...
100 
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky - Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kol.

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky - Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kol.

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka,...
138 
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky - Anna Schneiderová

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky - Anna Schneiderová

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka,...
100 

PODOBNÉ FRÁZE