Pravni uprava domeny eu 41 produktů

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady d...
490 
Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

Cílem publikace je předložit čtenářům teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. Za tímto účelem autorka použila metody komparativní a analytickou, rozebírající přehled právní...
450 
Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana - Radka Connelly Kohutová

Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana - Radka Connelly Kohutová

Cílem publikace je předložit čtenářům teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. Důraz je kladen na rozdílná východiska poskytované ochrany s poukazem na historické pozadí a z...
428 
Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice - Ivan Kejík

Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice - Ivan Kejík

Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace ...
209 
Aplikace práva EU v České republice - Michal Šejvl a kol.

Aplikace práva EU v České republice - Michal Šejvl a kol.

Publikace přináší některé poznatky o působení práva EU na české právo nejen na úrovni legislativy (většinou problémy transpozice směrnic), ale snaží se postihnout i soudní aplikaci ve vybraných oblas...
247 
Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod (e-kniha)

Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod (e-kniha)

Hledáte odpovědi na otázky, jak založit vlastní e-shop, jak ho dokonale propagovat, provozovat a využívat ke svému podnikání? Využijte cenné zkušenosti, rady a tipy úspěšných obchodníků – autorů této...
229 
AKTUALIZACE I/5 - Úplné znění po novele: ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě - neuveden

AKTUALIZACE I/5 - Úplné znění po novele: ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě - neuveden

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Navrhovaná právní úprava je technického c...
AKTUALIZACE I/5 - Úplné znění po novele: ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě

AKTUALIZACE I/5 - Úplné znění po novele: ZÁKON o finanční kontrole ve veřejné správě

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem. Navrhovaná právní úprava je technického c...
Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod - Petra Mikulášková, Mirek Sedlák - e-kniha

Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod - Petra Mikulášková, Mirek Sedlák - e-kniha

eBook:,Hledáte odpovědi na otázky, jak založit vlastní e-shop, jak ho dokonale propagovat, provozovat a využívat ke svému podnikání? Využijte cenné zkušenosti, rady a tipy úspěšných obchodníků – auto...
229 
Insolvenční řízení (978-80-7400-715-6)

Insolvenční řízení (978-80-7400-715-6)

Kniha - autor Tomáš Moravec; Jiřina Hásová, 312 stran, česky Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešen...
590 
Insolvenční řízení - Moravec Tomáš, Hásová Jiřina

Insolvenční řízení - Moravec Tomáš, Hásová Jiřina

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání...
555 
Insolvenční řízení - Moravec Tomáš, Hásová Jiřina

Insolvenční řízení - Moravec Tomáš, Hásová Jiřina

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání...
559 
Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání pub...
590 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy - Týč Vladimír

Základy práva Evropské unie pro ekonomy - Týč Vladimír

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních něk...
370 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání - 7. přepracované a aktualizované vydání - Vladimír Týč

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání - 7. přepracované a aktualizované vydání - Vladimír Týč

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních něk...
342 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. přepracované a aktualizované vydání

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních něk...
388 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy - Vladimír Týč

Základy práva Evropské unie pro ekonomy - Vladimír Týč

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních něk...
490 
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. Posuzování vlivů na životní prostředí je jední...
482 
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - Dvořák Libor

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - Dvořák Libor

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. Posuzování vlivů na životní prostředí je je...
578 
Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o hospodaření energií - neuveden

Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o hospodaření energií - neuveden

Emise skleníkových plynů, Emisní povolenky, Obnovitelné zdroje energie, Energetický zákon - Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Pro období počín...
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Komentář

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018. Posuzování vlivů na životní prostředí je jední...
576 
Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o hospodaření energií

Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o hospodaření energií

Emise skleníkových plynů, Emisní povolenky, Obnovitelné zdroje energie, Energetický zákon - Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Pro období počín...
Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o hospodaření energií

Aktualizace VI/1 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Zákon o hospodaření energií

Emise skleníkových plynů, Emisní povolenky, Obnovitelné zdroje energie, Energetický zákon - Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Pro období počína...
Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii - Večeřa Jiří

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii - Večeřa Jiří

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotře...
370 
Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii - Jiří Večeřa

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii - Jiří Večeřa

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotře...
490