88 %
(44 hodnocení)
Extol Craft Digitální 40 g vlhkosti Pokojový teploměr
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
88 %
(44 hodnocení)
Extol Craft Digitální 40 g vlhkosti Pokojový teploměr
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

EXTOL CRAFT 417440

- Vlhkoměr je vhodný pro měření vlhkosti v řezaném dřevě (také v papíru, kartónu) a vytvrzených materiálech (malta, beton a sádra).

- Zobrazuje také vlhkost nebo teplotu ovzduší.

- Má tři LED kontrolky, které indikují vlhkost měřeného materiálu.

- Záznam právě naměřené hodnoty

- Barevná indikace naměřené vlhkosti

- Dobře čitelný LCD displej s podsvícením

- Automatické vypnutí při nečinnosti

- Při nastavení režimu měření teploty se hodnota změřené teploty přímo zobrazí na displeji bez potřeby stisknutí ovládacího tlačítka.

- Při nastavení režimu měření vlhkosti zatlačte sondy do dřeva nebo materiálu, který má být měřen. Hodnota změřené vlhkosti se automaticky zobrazí na displeji bez nutnosti stisknutí ovládacího tlačítka.

- Při měření vlhkosti materiálu doporučujeme změřit také okolní teplotu, protože vlhkost materiálu je okolní teplotou ovlivněna.

Režim měření vlhkosti dřeva:

Pokud je údaj přístroje < 6 %, všechny LED budou zhaslé.
Pokud je údaj přístroje ≥ 6 % a < 16 %, bude blikat zelená LED.
Pokud je údaj přístroje ≥ 16 % a < 20 %, bude blikat žlutá LED.
Pokud je údaj přístroje ≥ 20 %, bude blikat červená LED

Režim měření stavebních materiálů:

Pokud je údaj přístroje < 0,2 %, všechny LED budou zhaslé.
Pokud je údaj přístroje ≥ 0,2 % a < 0,7 %, bude blikat zelená LED.
Pokud je údaj přístroje ≥ 0,7 % a < 0,9 %, bude blikat žlutá LED.
Pokud je údaj přístroje ≥ 0,9 %, bude blikat červená LED

- Barva LED indikátorů vyjadřuje vlhkost. Pokud nesvítí žádné indikátory, je vlhkost velmi nízká, naopak pokud svítí červený indikátor, je vlhkost materiálu vysoká.

- Pokud je přístroj zapnutý stisknutím ovládacího tlačítka dojde k podsvícení displeje. Podsvícení se vypne po přibližně 3 sekundách.

Rozsah měření dřevo: 6 - 60 %
Rozsah měření stavební materiály: 0,2 - 2,9 %
Teplota: 0 - 40 °C nebo 32 - 99 °F
Přesnost: Dřevo: ±2 %; Stavební materiály: ±0,1 %; Teplota: nespecifikováno
Napájení: baterie 4x 1,5V LR44 (jsou součástí)
Rozměry: 85 × 46 × 16 mm
Hmotnost: 40 g vč. baterií
 

Poznámky:

- Přístroj udržujte suchý.

- Testovací sondy udržujte čisté.

- Přístroj a baterie udržujte mimo dosah dětí.

- Typ materiálu, okolní teplota, příp. tlak mohou ovlivnit výsledek měření vlhkosti a pak je nutné změřenou hodnotu korigovat.

- Přístroj nelze používat v případě měření pro úřední inspekční účely např. ve stavebnictví nebo pro referenční účely, určeno pro orientační měření.

- Vlhkost vytěženého dřeva se pohybuje v rozmezí 40 – 60 % a jeho výhřevnost je o polovinu nižší než v případě suchého dřeva.

- Listnaté dřevo má při vlhkosti 15% výhřevnost 14,6 MJ/kg, ale při vlhkosti 50 % jen 7,6 MJ/kg; s jehličnatým dřevem je to podobně, protože veliká část tepla se spotřebuje na odpařování vody. Vlhkost palivového dřeva by se proto měla pohybovat v rozmezí 15-25%, může být samozřejmě i nižší, ale neměla by být vyšší nejen kvůli nižší výhřevnosti, ale také z důvodu zvýšené tvorby sazí, zanášení spalovacího prostoru a tvorbě kyselých spalin.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Extol Craft
Digitální ano
Hmotnost 40 g
Typ měřiče vlhkosti
Pokojový teploměr ano
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších