83 %
(2 hodnocení)
Bros 40 ml 130 g Elektrické proti komárům
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky
83 %
(2 hodnocení)
Bros 40 ml 130 g Elektrické proti komárům
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky

Popis

Bros Elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní 40ml pro děti 372

Charakteristika přípravku
Náhradní tekutá náplň  s obsahem insekticidního přípravku pro Elektrický odpařovač proti komárům pro děti . Chrání interiery před komáry a jiným létajícím hmyzem z venčí. Účinnost je zachována i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m² po dobu 60 nocí při použití 8 hodin denně. Optimální ochrana je zajištěna po 30 minutách používání. Použití náhradní náplně v elektrickém přístroji funguje na principu odpařování látky, ke kterému dochází po zapojení do elektrické zásuvky. Hlavní účinnou složkou proti komárům je prallethrin , pařící do skupiny syntetických pyrethroidů. Tato skupina insekticidů byla odvozena od přírodního látky odpuzující hmyz, pyrehtin, který se vyskytuje například v květech kopretiny stračkolisté. Pyrethoidy jsou známé nízkou toxicitou pro člověka a silným insekticidním účinkem. Použití této ochrany proti komárům pro děti je minimálně škodlivé. Je vhodná pro použítí do místností, kde jsou děti od 1 roku, citlivé osoby nebo senioři.
Návod k použití
Našroubujte otevřenou lahvičku s tekutinou do Elektrického odpařovače proti komárům pro děti . Zapojte zařízení do elektrické zásuvky tak, aby se tekutina nevylila z lahvičky (otevírejte tedy lahvičku ve vertikální poloze). Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina začne odpařovat a začne šírit insekticid. Po vypotřebování vyměnte lahvičku za novou.
Skladování přípravku
Uchovávejte na chladném a suchém místě odděleně od potravin, tekutin a krmiv. Přestože se jedná o přípravek vhodný pro odpuzování komárů v dětských pokojích apod., zabraňte dětem a dalším nepovolaným osobám, aby s ním manipulovali.
Složení
Prallethrin (2-methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)-2- cyclopenten-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2- methyl-1-propenyl)cyclopropa- necarboxylate): 1 %
Doba použitelnosti
4 roky od data výroby
První pomoc při zasažení
Dojde-li ke styku s kůží, zasažené místo omyjte důkladně mýdlem a vodou. V případě nadýchání koncentrovaného množství přípravku, zajistěte dostatek čerstvého vzduchu. Dostane-li se přípravek do očí, důkladně je otevřené oplachujte. Čočky před vyplachováním vyndejte z očí. Při pozření, nevyvolávejte zvracení, pouze vypláchněte ústa vodou. Objeví-li se nevolnost či jakékoli jiné příznaky či přetrvávající potíže, vyhledejte pomoc lékaře.
Balení
40 ml odpuzující látky v lahvičce v kartonove krabičce
Upozornění související s bezpečností
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci s přípravkem zabraňte kontaktu s očima a kůží. Po té, co vyměníte náhradní náplň či po jiném zacházení s elektrickým odpařovačem proti komárům, umyjte si ruce. Přípravek je vysoce toxický pro vodní organizmy, proto by se neměl v žádném případě dostat do vodních toků, kanalizace apod. Nespotřebovaný výrobek odneste do sběrného dvora či oprávněné osobě. S odpady nakládejte dle předpisů a zákonů.

VAROVÁNÍ
Údaje o nebezpečnosti: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.
Nekopírujte texty ani fotografie.Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Bros
Objem 40 ml
Hmotnost 130 g
Elektrické ano
Určení proti komárům
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
Zobrazit další nabídky